Regulamin


§ 1
Postanowienia wstępne

Sklep internetowy dostępny pod usługą internetową www.craftomania.com.pl prowadzony jest przez osobę fizyczną Magdalenę Nowicką NIP 622 242 45 02


§ 2
Definicje

Niniejszy REGULAMIN wraz z ewentualnymi załącznikami informuje o uprawnieniach i obowiązkach Stron Umowy.
STRONA - Stroną umowy jest Kupujący i Sprzedający.
KUPUJĄCY - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca ze Sprzedawcą umowy w ramach Sklepu. 
SPRZEDAWCA - Magdalena Nowicka zamieszkała w Ostrowie Wielkopolskim (kod pocztowy 63-400) NIP 622 242 45 02.
KLIENT - każdy podmiot dokonujący zakupy za pośrednictwem Sklepu. 
USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,  zawierającą ze Sprzedawcą umowy w ramach Sklepu, jak również subskrypcji Newslettera. 
SKLEP - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.craftomania.com.pl.
UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu),  bez jednoczesnej fizycznej obecności stron z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość.
ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu.
KONTO – (konto  klient w Sklepie), są na nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówienia w Sklepie, wyłącznie w celu realizacji Umowy.
FORMULARZ ZAMÓWIENIA - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiającym złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży w tym sposób dostawy i płatności.
KOSZYK - element oprogramowania Sklep, w którym są widoczne wybrane przez Klienta  Produkty do zakupu, a  także umożliwiający ustalenia i modyfikację danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów. 
PRODUKTY - dostępna w Sklepie rzeczy lub usługa będąca przedmiotem umowy Sprzedaży między Klientami, a Sprzedawcą. 
UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
NEWSLETTER – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysłaniu do Usługobiorcy informacji handlowych i marketingowych Sprzedawcy.
FORMA PŁATNOŚCI - forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Kupującego podczas składania Zamówienia oferowana przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sprzedającym w innej formie niż prezentowana na stronie.
FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówienia Produktu wybrana przez Kupującego podczas składania Zamówienia oferowana przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sprzedającym w innej formie niż prezentowana na stronie.
DOKUMENT SPRZEDAŻY – faktura VAT wystawiona na życzenie Kupującego.
INFORMACJA – informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis najważniejszych cech produktu, umożliwiający Kupującemu zapoznanie się z jego właściwościami.
MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU - miejsce wskazane przez Kupującego w złożonym Zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Kupującego produkt.
MOMENT WYDANIA PRODUKTU - moment, w którym Kupujący lub inna upoważniona przez niego do odbioru osoba obejmuje produkt będący przedmiotem zawartej Umowy w posiadanie.


§ 3
Kontakt ze sklepem

Adres Sprzedawcy: ul. Bema 145, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Adres e-mail Sprzedawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Numer rachunku bankowego Sprzedawcy PKO BP S.A. 55102022670000470200216648

Klient może porozumieć się ze sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.


§ 4
Informacje ogólne

Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień odbywa się przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.


§ 5
Zasady składania zmówień

W celu złożenia Zamówienia należy:
wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk, Kup (lub równoznaczny); zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji; jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisania danych odbiorcy zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczania Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy kliknąć przycisk Zamawiam (lub równoznaczny) wybrać jeden z dostępnych sposób płatności i w zależności od sposobu płatności opłacić zamówienie w określonym terminie, wskazanym w § 7 niniejszego Regulaminu.
Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest wypełnienie Formularza zamówień, w zakresie podania numeru telefonu i adresu e-mail do potwierdzenia zamówienia.
Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymany na podany adres e-mail, automatycznie wygenerowany przez sklep, lista elektroniczna ze szczegółami zamówienia.
W przypadku zamówień e-booków, będą one udostępniane Kupującemu (w formacie PDF) na podany adres e-mail, automatycznie generowany przez sklep, w formie linku. W celu pobrania e-booka należy kliknąć w link.

Zaleca się zapisywanie zakupionych e-booków na własnych nośnikach pamięci. Sprzedający nie świadczy usług przechowywania zakupionych plików cyfrowych, a zatem nie ponosi ryzyka nie zapisania ich i ewentualnej utraty przez Kupującego. Wszystkie e-booki oferowane przez Sprzedającego są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim prawach i pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie lub licencji.

Kupujący ma prawo korzystać z e-booków wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa. Kupujący w szczególności nie jest uprawniony do:
Rozpowszechniania e-booków lub ich opracowań w całości lub fragmentach,
Utrwalania lub zwielokrotniania e-booków w celu ich rozpowszechniania,
Komercyjnego wykorzystywania e-booków w jakikolwiek sposób,
Klient jest zobowiązany do dbania o to, aby osoby nieuprawnione nie korzystały z nich.


§ 6
Szczegóły dotyczące zamówień

Zawarcie umowy między Kupującym, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w sklepie internetowym zgodnie z § 5 Regulaminu
Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji.
Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przysłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail realizacja Zamówienia produktów dostępnych w Sklepie następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego. Zamawianie nieopłacone w ciągu 7 dni od złożenia Zamówienia będą automatycznie anulowane. Wszystkie ceny w sklepie są podane w złotych polskich i są cenami brutto.
Podane ceny nie zawierają kosztów wysyłki
Ceny podane przy każdym Produkcie są cenami obowiązującymi w chwili złożenia zamówienia.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów,  także do wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z przyjęciem niniejszego Regulaminu w całości.
Jeśli zrealizowanie złożonego Zamówienia nie jest możliwe, Sprzedający poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość e-mail na adres poczty podany przez Klienta.


§ 7
Szczegóły dotyczące płatności i dostawy


Sprzedający akceptuje następujące formy płatności:

  • Płatność internetowa przez system płatności online TPay.com,
  • Płatność internetowe PayPal +5% dodatkowej opłaty,
  • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy PKO BP SA 55102022670000470200216648. odbiorca Magdalena Nowicka,
  • Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

Kupujący może skorzystać z następujących form dostawy na terenie Polski:

  • Przesyłka rejestrowana ekonomiczna, format S do 500g 5,90 zł (korzystając z usług Poczty Polskiej),
  • Przesyłka rejestrowana priorytetowa, format S do 500g 8,40 zł (korzystając z usług Poczty Polskiej),
  • Przesyłka kurierska 15 zł,
  • Odbiór osobisty (po wcześniejszym uzgodnieniu takiej możliwości) - 0 zł.

Dostawa na adres poza granice Polski jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu za pośrednictwem e-mail. Koszt dostawy zostanie podany Kupującemu na adres e-mail i jest on zależny od kraju docelowego i wagi przesyłki.


§ 8
Prawo odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi:

  • w przypadku towarów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, a także
  • w odniesieniu do  umowy o dostarczenie treści, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta - tj. Dz. U. z 2014r., poz. 827).


§ 9
Dane osobowe w sklepie internetowym

Administratorem danych osobowych Kupujących zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pomocą Sklepu internetowego są w celu realizacji umów sprzedaży, a jeżeli klient wyrazi na to zgodę także w celu marketingowym. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego może być:
W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenia Administratora.
W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą elektroniczną Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu ww. płatności w sklepie internetowym.
Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawienia.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek nie podanie wskazanych w Formularzu zamówienia danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.


§ 10
Postanowienia końcowe

Umowy zawierane przez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! templates by Engine Templates